BLACHARSTWOLAKIERNICTWOSERWIS MECHANICZNY.Stacje kontroli pojazdów


Wyposażenie dodatkowe SKP Automex-AMX700 powrót

Przyrządy AMX700 (instalacje 12V) oraz AMX700/R (instalacje 12/24V) służą są do testowania instalacji elektrycznej przyczepy samochodowej, oraz diagnozowania złącza pojazd-przyczepa

Główne cechy

  • Niewielkie rozmiary
  • Czytelny wyświetlacz
  • Pamięć 10 ostatnich pomiarów
  • Współpraca z komputerem w celu archiwizacji danych i wydruku
  • Pomiar napięć na poszczególnych stykach złącza pojazdu podczas symulacji nominalnego obciążenia
  • Możliwość zmiany mocy obciążającej dany obwód elektryczny pojazdu
  • Wyznaczanie mocy pobranej przez dany obwód elektryczny przyczepy poprzez jego zasilanie przy jednoczesnym pomiarze spadków napięć i prądu
  • Wykrywanie zwarć w obwodach elektrycznych przyczepy
  • Sprawdzanie napięcia zasilania układu ABS przy nominalnych obciążeniach
  • Wymuszenie i sprawdzenie wszystkich stanów na linii sterującej układem ABS/EBS


Stacje kontroli pojazdów armal

Stacje kontroli pojazdów armal

Parametry techniczne
Parametr Jm Wartość
Wymiary mm 265 x 150 x 90
Masa własna kg 2.6
Temperatura pracy °C -20 - 50
Zasilanie n/d 230V / 1A / 50Hz
Pobór mocy przy 12V kg 50 W
Pobór mocy przy 24V kg 100 W
Zakres pomiaru częstotliwości kg 50 - 200 imp/min