BLACHARSTWOLAKIERNICTWOSERWIS MECHANICZNY.Stacje kontroli pojazdów


Geometria Hofmann-Geoliner 780 powrót

Geometria Hofmann - Geoliner 780
System 3D z kamerami automatycznie podnoszonymi na oddzielnych słupach. Najbardziej technologicznie zaawansowane urządzenie systemu 3D

Główne cechy

 • kąt zbieżności poszczególnych kół
 • kąt zbieżności sumarycznej osi
 • kąt pochylenia wszystkich kół
 • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy kół kierowanych - standard
 • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kół kierowanych - standard
 • wartość przesunięcia osi tylnej
 • nierównoległość osi
 • kąty maksymalnych skrętów kół
 • pomiar średnic toczonych kół
 • pomiar przekątnych zawieszenia
 • pomiar rozstawu kół i rozstawu osi
 • animacje 3D
 • multimedialna pomoc w formacie plików video
 • pomiar pochylenia koła dla zbieżności=0
 • pomiar ustawienia wahacza poprzecznego
 • ustawianie ramy pośredniej
 • ustawienie położenia czterech kół-wyznaczenie płaszczyzny pomiaru
 • ustawianie geometrii pojazdu z kierowanymi 4 kołami
 • procedura reg. pochylenia i zbieżności koła za pomocą podkładek
 • E-Z toe - ustawianie zbieżności przy skręconych kołach wraz z bazą danych
 • pomiar krzywej zbieżności
 • "pro-ackermann" - pomiar trapezu Ackermana
 • pomiar promienia zataczania
 • ślad wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
 • pomiar wysokości zawieszenia z użyciem TIP
 • procedury pomiarowe zgodne z OEM
 • pomiar kątów pojedyńczego koła przy uchwycie założonym na tarczę ham.
 • pomiar i regulacja ADR/ACC
 • procedura przeliczania i doboru tuleji mimośrodowych
 • procedura ustawienia zbieżności kół przy regulacji jednym drążkiem
 • procedura ustawienia zbieżności kół przy regulacji drążkiem poprzecznym
 • prezentacja pomiarów w 3D


geometria armal


Parametry Techniczne
Parametry Jm Wartość
Zakres mocowania uchwytów na obręcze koła cal 11-22
Maksymalny rozstaw osi pojazdu  mm  1800-5080
Maksymalny rozstaw kół pojazdu  mm  1100-2438
Metoda pomiaru  n/d  3D
Rodzaj głowic pomiarowych  n/d  pasywne
Zasilanie  n/d  230 V 50/60 Hz