BLACHARSTWOLAKIERNICTWOSERWIS MECHANICZNY.Stacje kontroli pojazdów


Geometria Hofmann-GEOLINER 680 powrót

Urządzenie HOFMANN Geoliner 680 to zaawansowany technologicznie przyrząd do pomiaru, regulacji i ustawiania geometrii kół i osi pojazdów samochodowych.

Główne cechy

 • kąt zbieżności poszczególnych kół
 • kąt zbieżności sumarycznej osi
 • kąt pochylenia wszystkich kół
 • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy kół kierowanych - standard
 • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kół kierowanych - standard
 • wartość przesunięcia osi tylnej
 • nierównoległość osi
 • kąty maksymalnych skrętów kół
 • pomiar średnic toczonych kół
 • pomiar przekątnych zawieszenia
 • pomiar rozstawu kół i rozstawu osi
 • animacje 3D
 • multimedialna pomoc w formacie plików video
 • pomiar pochylenia koła dla zbieżności=0
 • pomiar ustawienia wahacza poprzecznego
 • ustawianie ramy pośredniej
 • ustawienie położenia czterech kół-wyznaczenie płaszczyzny pomiaru
 • ustawianie geometrii pojazdu z kierowanymi 4 kołami
 • procedura reg. pochylenia i zbieżności koła za pomocą podkładek
 • E-Z toe - ustawianie zbieżności przy skręconych kołach wraz z bazą danych
 • pomiar krzywej zbieżności
 • "pro-ackermann" - pomiar trapezu Ackermana
 • pomiar promienia zataczania
 • ślad wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
 • pomiar wysokości zawieszenia z użyciem TIP
 • procedury pomiarowe zgodne z OEM
 • pomiar kątów pojedyńczego koła przy uchwycie założonym na tarczę ham.
 • pomiar i regulacja ADR/ACC
 • procedura przeliczania i doboru tuleji mimośrodowych
 • procedura ustawienia zbieżności kół przy regulacji jednym drążkiem
 • procedura ustawienia zbieżności kół przy regulacji drążkiem poprzecznym
 • prezentacja pomiarów w 3D


Stacje kontroli pojazdów armal

Parametry techniczne
Parametr Jm Wartość
Zakres mocowania uchwytów na obręcze koła cal 11-22
Maksymalny rozstaw osi pojazdu mm 1800-5080
Maksymalny rozstaw kół pojazdu mm 1100-2438
Metoda pomiaru n/d 3D
Rodzaj głowic pomiarowych n/d pasywne
Zasilanie n/d 230 V 50/60 Hz


Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie systemu 3d.
Pomiar polega na precyzyjnym wyznaczeniu w przestrzeni pozycji osi obrotu czterech kół oraz osi skrętu kół przedniego zawieszenia przy wykorzystaniu technologii 3-wymiarowego modelowania. Ten sposób pomiaru pozwala na znaczne uproszczenie pomiaru geometrii zawieszenia - po wjechaniu pojazdem na płyty obrotowe zakładamy na koła głowice refleksyjne, przetaczamy pojazd o ok. 25 cm w tył i z powrotem - aby zmierzyć kąty osi sworznia zwrotnicy skręcamy koła - i w tym momencie ukazują się na ekranie pełne wyniki pomiaru . Czas pełnego pomiaru poniżej 5 minut.

Nie trzeba dodatkowo unosić osi pojazdu ani wykonywać kompensacji bicia obręczy.
Głowice refleksyjne zakładane na koła nie zawierają żadnych elementów elektronicznych - nie ma elektronicznych czujników, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku głowicy. Jest to system całkowicie bezkablowy. Głowice nie wymagają kalibracji ani idealnie zniwelowanego stanowiska, zbędne są elektroniczne płyty obrotowe.

Urządzenie posiada specjalistyczne programy dla VW, Renault, Daimler Chrysler - możliwość podłączenia pochyłomierza firmy Romess. W urządzeniu Geoliner 680 nie stosuje się żadnych głowic pomiarowych. Zamiast nich, co jest absolutną nowością w technice urządzeń do pomiarów i ustawiania geometrii kół, stosuje cztery montowane na kołach głowice refleksyjne będące w istocie rzeczy specjalnymi zwierciadłami wykonanymi z lekkich stopów metali, nie zawierającymi żadnych wrażliwych na czynniki otoczenia układów elektronicznych, ani optycznych. Ze wspomnianymi głowicami refleksyjnymi współpracują dwie kamery o wysokiej rozdzielczości, wyposażone w specjalnej konstrukcji obiektywy, zlokalizowane z dala od pojazdu, na końcówkach poziomej belki opartej na konsoli sterowniczej. Kamery te odbierają światło odbite przez głowice refleksyjne, a wygenerowany przez nie na tej podstawie sygnał przekazywany jest do komputera wchodzącego w skład zestawu. Zainstalowane w komputerze oprogramowanie do trójwymiarowego rozpoznawania obrazu, oblicza na podstawie otrzymanych sygnałów, położenie i orientację przestrzenną każdego z kół. Po zakończeniu obliczeń na monitorze prezentowane są wartości kątów geometrii wszystkich kół w innowacyjnej, przestrzennej i łatwej do odczytania formie. Jest to prawdziwie bezprzewodowy system – pomiędzy stanowiskiem do ustawiania geometrii kół, zamontowanymi na kołach, głowicami refleksyjnymi i konsolą sterowniczą urządzenia nie ma żadnych połączeń kablowych. Możliwość wprowadzenia do praktyki urządzenia klasy Geoliner 680/670 zaistniała dzięki najnowszym zdobyczom optyki precyzyjnej i elektroniki w postaci cechujących się wysoką rozdzielczością kamer i układów o wielkiej skali integracji. Analiza obrazu zachodząca w Geoliner 680/670 bazuje na zastosowaniu szeregu mikroukładów połączonych równolegle, realizujących przebiegające z wysoką prędkością niezwykle złożone obliczenia. Niezależnie od opisywanych rozwiązań sprzętowych w urządzeniu Geoliner 680/670 wykorzystywany jest software rozpoznawania i analizy obrazu stanowiący owoc wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. System 3D to niewątpliwie najłatwiejsze w obsłudze urządzenia do pomiarów i ustawiania geometrii kół pojazdów samochodowych, jakie kiedykolwiek zostało opracowane i wprowadzone do praktyki diagnostycznej.

W trakcie procedury pomiarowo-ustawczej nawigacja na ekranie monitora systemu przebiega w sposób automatyczny, operator śledzi jedynie i wykonuje zalecenia systemu prezentowane w formie graficznej i tekstowej. W razie potrzeby istnieje również możliwość sterowania wszystkich operacji urządzenia przy wykorzystaniu pięciu klawiszy funkcyjnych mieszczących się w górnym rzędzie klawiatury. Na podstawie przekazanych przez kamery do komputera sygnałów program wyznacza obliczeniowo osie obrotu kół. Na tej podstawie, w dalszym ciągu procedury obliczeniowej, obliczane są: kąty zbieżności i pochylenia kół, kąt odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu oraz przesunięcie kół. Wartości tych parametrów prezentowane są na przejrzystym, trójwymiarowym obrazie graficznym wspomagającym również czynności regulacji. Możliwe jest również wywołanie ekranowej pomocy on-line dla każdego z mierzonych kątów. Podobnie łatwe jest wykonanie pomiarów kątów mierzonych przez skręcenie kół – po prostu najpierw skręca się koło kierownicze w lewo. System wykrywa obrót kołem kierowniczym i automatycznie zmienia rodzaj ekranu na ekran pomiaru kątów mierzonych przez skręcenie kół. Na ekranie tym prezentowane są wyznaczone obliczeniowo na podstawie sygnałów przekazanych przez kamery kąty: wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy, pochylenia osi sworznia zwrotnicy, różnica kątów skrętu kół oraz maksymalny kąt skrętu kół przy jednym obrocie w lewo i w prawo – i to wszystko bez żadnej ingerencji operatora, oprócz skrętu kołem kierowniczym. Dzięki nowoczesnym kamerom odstęp pomiędzy ścianą a środkiem płyt obrotowych dla osi przedniej wynosi tylko 1,75 m w stosunku do 2,80 m w zwykłych przyrządach do pomiaru osi za pomocą techniki kamerowej. Oszczędzamy zatem 1,05 m! Na tak małej przestrzeni mogą zostać przeprowadzone pomiary na wszystkich pojazdach seryjnych.