BLACHARSTWOLAKIERNICTWOSERWIS MECHANICZNY.Stacje kontroli pojazdów


Linia diagnostyczna Hofmann- Safelane Pro II PC 4 powrót

Linia diagnostyczna SAFELANE PRO II PC 4 to zespół modułowych urządzeń diagnostycznych składających się na ścieżkę diagnostyczną umożliwiającą badanie pojazdów o DMC 3,5 t, w tym motocykle, samochody osobowe i dostawcze, przyczepy oraz ciągniki rolnicze.

Główne cechy

 • Bardzo szeroki zakres badanych pojazdów: osobowe , ciężarowe , autobusy , motocykle i przyczepy o dmc 3,5 t.
 • Oprogramowanie MS-Windows.
 • Pełna wersja oprogramowania w języku polskim.
 • Możliwość podłączenia dodatkowego wskaźnika analogowego.
 • Funkcja porównawcza ( nakładanie ) wartości tłumienia.
 • Wartość EUSAMA na wydruku podana w funkcji częstotliwości osobno dla każdego z kół badanej osi.
 • Możliwość lokalizacji hałasów w teście drganiowym.
 • Optymalny dobór kolorów wskazań na monitorze tak, żeby były dobrze widoczne z dużej odległości.
 • Opcjonalnie - możliwość badania pojazdów z napędem 4WD bez odłączania wału napędowego.


Linia diagnostyczna armal

Parametry techniczne
Parametr Jm Wartość
Rodzaj urządzenia n/d Rolkowe
Dopuszczalny nacisk osi kN 40
Współczynnik przyczepności n/d 0,5
Współczynnik przyczepności n/d 0,9
Pilot zdalnego sterowania n/d Tak
Miernik siły nacisku na pedał hamulca n/d Opcja
Test amortyzatorów n/d Tak
Wyświetlacz n/d Monitor LCD
Wydruk wyników testu n/d Tak
Badanie ustawienia kół jezdnych pojazdu n/d Opcja
Zasilanie n/d 3 / N / PE 400V AC
Badanie motocykli n/d Opcja


Linia diagnostyczna składa się z następujących modułów :
 • komputer PC, kolorowy monitor, drukarka kolorowa, zdalne sterowanie na podczerwień
 • urządzenie płytowe do oceny prawidłowości ustawienia kół
 • urządzenie do kontroli prawidłowości działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd
 • urządzenie rolkowe do pomiaru sił hamujących i oceny skuteczności działania hamulców


Linia diagnostyczna SAFELANE PRO umożliwia ocenę stanu technicznego podwozia w szerokim zakresie i w krótkim czasie. Urządzenie składające się z trzech modułów pomiarowych połączonych z jednostką centralną umożliwia badanie hamulców , zawieszenia kół i ogólną ocenę ustawienia kół. Badanie pojazdu jest przeprowadzane podczas przejazdu przez moduły pomiarowe.

W pierwszej kolejności samochód przejeżdża przez asymetryczną płytę która służy do oceny prawidłowości ustawienia kół. Płyta składa się z dwóch elementów: pierwszy to płyta odprężająca, która eliminuje wpływ naprężeń w oponie na wynik pomiaru , druga płyta wychylając się pod wpływem toczącego się koła dokonuje pomiaru przemieszczenia i na monitorze pokazany zostaje wynik ogólnej oceny ustawienia kół w m/km. Nowością w tym urządzeniu jest to że posiada ono zweryfikowane przez Instytut Transportu Samochodowego kryteria oceny które umożliwiają przeliczenie wartości uślizgu bocznego w [m/km] płyty pomiarowej na [mm] zbieżności. Ta zaleta sprawia że przy badaniach technicznych diagnosta otrzymuje informację o wartości zbieżności kół co eliminuje konieczność przeprowadzania tego pomiaru na urządzeniach stacjonarnych, a tym samym znacznie skraca czas badania. Dalej samochód najeżdża kołami na płyty urządzenia do badania amortyzatorów , gdzie następuje badanie skuteczności tłumienia drgań własnych elementów sprężystych metodą EUSAMA (popularnie, ale nie precyzyjnie nazywane badaniem amortyzatorów wbudowanych w pojazd). Płyty wprawiają zawieszenie w drgania z częstotliwością ok. 25 Hz. Po osiągnięciu tej wielkości, mimośrodowy mechanizm napędowy zostaje wyłączony i następuje pomiar nacisku dynamicznego koła na płyty. Komputer dokonuje obliczeń nacisków dynamicznych w stosunku do nacisku statycznego przy różnych częstotliwościach drgań.

Wielkość rezonansowa drgań wyrażona w % zostaje zarejestrowana i podana jako wartość tłumienia zawieszenia. Nowością w tym badaniu jest funkcja porównywania krzywych przebiegu tłumienia. Daje to możliwość tworzenia własnych wzorców odniesienia wyników badanego pojazdu. Zaleta ta jest szczególnie przydatna przy badaniu samochodów „lekkich” o masie własnej do 900 kg . Ponadto urządzenie umożliwia pomiar i odczytywanie na wydruku graficznym i tekstowym częstotliwości rezonansowej osobno dla lewej i prawej strony badanej osi. Ten parametr dotychczas nie stosowany w liniach diagnostycznych znacznie wzbogaca diagnozę i ocenę przyczepności. Ostatnim modułem pomiarowym są rolki hamulcowe. Badaniu podlega hamulec roboczy i postojowy oraz dzięki sterowaniu ręcznemu również hamulec awaryjny. Wynikiem badania są : wskaźnik skuteczności hamowania (skorygowany wskaźnik skuteczności hamowania) , siły hamowania na poszczególnych kołach i ich suma , procentowa różnica sił hamowania , siła nacisku na pedał hamulca , „bicie” osiowe i promieniowe bębnów i tarcz hamulcowych oraz opory toczenia. Badanie hamulców w samochodach ze zblokowanym napędem na cztery koła, nie jest możliwe na tradycyjnych rolkach hamulcowych bez odłączenia wału napędowego. W linii zastosowano rozwiązanie umożliwiające również badanie tych pojazdów. Wszystkie wyniki pomiarów są pokazywane na kolorowym monitorze i wydrukowane w formie protokółu na kolorowej drukarce. Urządzenie jest również wyposażone w wielofunkcyjne, bezprzewodowe sterowanie zdalne na podczerwień. Oprogramowanie SAFELANE PRO bazuje na Microsoft, WINDOWS co gwarantuje elastyczność w dostosowaniu jej do przyszłych rozwiązań w dziedzinie szeroko pojętej diagnostyki samochodowej.

Linię można bez większych kosztów włączyć do istniejących sieci lokalnych (w obiekcie warsztatowym) lub ogólnej sieci danych. W niedalekiej przyszłości wszystkie stacje kontroli pojazd��w mają być włączone do komputerowej sieci danych. Linia SAFELANE PRO jest urządzeniem już dzisiaj na to w pełni przygotowanym. W sieciach lokalnych opartych na powyższych standardach istnieje możliwość uzyskania wspólnego wydruku z badań pojazdu w zakresie hamulców , amortyzatorów , geometrii i analizy gazów . MODEM , przygotowany do późniejszej diagnozy zdalnej umożliwia kalibracje i naprawę linii przez telefon. Dzięki programowi MS - Access jako bazy oprogramowania SAFELANE PRO obsługujący ma ułatwione połączenie z zewnętrznymi bankami danych.

Archiwizacja danych klienta i wyników pomiarów, może być prowadzona wygodnie w biurze. Istnieje również możliwość wprowadzenia do protokółu badań wyników oceny wizualnej. Przejrzysty program graficzny z kombinowanym wyświetlaczem analogowo – cyfrowym oraz barwnie zaznaczonym stanem pomiaru, zapewnia wysoki komfort obsługi – także w przypadku większej odległości obsługującego od kolorowego monitora.